تبديل دستگاه هاي بافندگي شونهر

تبديل دستگاه هاي بافندگي شونهر

تبدیل دستگاه های بافندگی شونهر

تبدیل دستگاه بافندگی:
  • تبدیل کواکس شونهر از ورژن A به B
  • تبدیل دستگاه بافندگی شونهر از 500 شانه 8 رنگ به 700 شانه 8 رنگ
  • تبدیل جعبه لامل 500 شانه به 700 شانه
  • قطعات پشت کار هندلوک 500 شانه به 700 شانه
  • تبدیل شبکه های بین کریل 500 شانه به 700 شانه
  • بزرگ کردن کریل از 500 شانه به 700 شانه