تفلون گوشواره آلمينيوم راد

تفلون گوشواره آلمينيوم راد

تفلون گوشواره آلمینیوم راد ژاکارد ماشین های شونهر
نوع مصرف:   ژاکارد ماشین های شونهر