ساخت قطعات

ساخت قطعات

ساخت قطعات

گروه صنعتی علیزاده مفتخر است که اعلام نماید با تکیه بر دانش و تجربه پرسنل فعال و خلاق خود، قادر است پیچیده ترین قطعات را بدون محدودیت ابعادی ساخته و در زمینه مهندسی معکوس و تولید تکنولوژی ساخت و تولید گامهای مهمی بردارد.
این شرکت با سازماندهی مجموعه های همکار و شناسایی تخصص آنها و با تکیه بر عنصر نظارتی پرسنل فنی خود، قادر است پروژه های ساخت قطعات را در کوتاهترین زمان و با بهترین کیفیت انجام دهد. خدمات این شرکت در این زمینه به شرح ذیل می باشند.

۱. برنامه ریزی ساخت قطعات و تهیه پروسه تولید
۲. تهیه نقشه های ساخت قطعات
۳. اجرای فرایند ساخت قطعات
۴. نظارت بر ساخت
۵. کنترل کیفیت
مهمترین عامل موفقیت گروه ما در تأمین قطعات، رویکرد کاملاً مهندسی به موضوع بوده و جهت انجام پروژه در زمان مورد نظر از بهترین روش های کنترل پروژه بهره می گیریم.