معافيت واردات ماشين آلات صنعتي از پرداخت حقوق ورودي

کد خبر: 20
تعداد بازدید: 294
تاریخ انتشار: - 47 : 20

معافيت واردات ماشين آلات صنعتي از پرداخت حقوق ورودي

معاون فني گمرک در بخشنامه اي بر معافيت حقوق ورودي ماشين آلات صنعتي و تجهيزات اکتشافي مورد نياز خطوط توليد تاکيد کرد.
ه گزارش پايگاه خبري تحليلي صنعت فرش ايران(عصرفرش)، به نقل از خبرگزاري مزان، معاون فني گمرک ايران در بخشنامه‌اي به گمرکات اجرايي با اشاره به وجود سليقه‌اي از پذيرش معافيت حقوق ورودي مواد ۱۰۹ و ۱۱ آيين نامه اجرايي قانون معادن در گمرکات کشور و تشکيل پرونده‌هاي متعدد اختلافي همچنين مکاتبات عديده، به منظور تشويق و حمايت ازسرمايه گذاري‌هاي صنايع معدني، ورود ماشين آلات و تجهيزات اکتشافي مورد نياز خطوط توليد که با مجوز وزارت خانه مربوطه انجام مي شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودي معاف است.